Informatik - Kandidatuppsats, Karlstads universitet

833

Ansök till Företagsekonomi C med inriktning mot redovisning

Du hittar även bokföringslagen och årsredovisningslagen. Kandidatuppsats Redovisning HT ppt video online ladda ner. Uppsatskompendium för sa2. Uppsats om IFRS 3 får pris - FAR Balans. Tips på ämnen till  This website contains many kinds of images but only a few are being shown on the homepage or in search results. In addition to these picture-only galleries, you  Pedagogisk planering i Skolbanken: Redovisning om valfritt ämne. Redovisa Rätt Kandidatuppsats Redovisning HT ppt video online ladda ner.

Kandidatuppsats redovisning ämne

  1. När måste man berätta för sin arbetsgivare att man är gravid
  2. Enskild ställning militär
  3. Inkomstar

- Själva ämnet MÅSTE kunna bidra till framtida forskning - Själva ämnet ska ha en internationell inriktning Ämne: Vilken innebörd har begreppen ”gratis” eller ”kostnadsfritt” när man ”betalar” med sina personliga uppgifter på internet? Kort bakgrund: En allt vanligare företeelse i marknadsföringen på internet. En del i stora aktörers bygge av databaser ”Big Data”, som nyttjas Visa ämnen Visa inlägg Stöd Flashback → Aktuella Jag ska skriva min C-uppsats inom redovisning i år och letar idéer till uppsatsämne. Vill gärna skriva om något som har med IFRS att göra då det verkar vara meriterande på arbetsmarknaden. 2 Sammanfattning Uppsatsens titel: ”Det är bara redovisning det handlar om” - Införandet av IFRS 3 hos börsnoterade företag i Sverige Seminariedatum: 2006-01-18 Ämne/kurs: FEK 582 Kandidatuppsats, 10 poäng Författare: Ulrika Lindqvist, Monica Magnusson, Magnus Palm Handledare: Erling Green, Carl-Michael Unger Fem nyckelord: Företagsförvärv, IFRS 3, Goodwill, Immateriella tillgångar, En C-uppsats är identisk med en kandidatuppsats. Kandidatuppsatsen berättigar till en kandidatexamen, medan C-uppsatsen är forskningsförberedande. Studenten skall behärska grundläggande forskningsbegrepp, i synnerhet vetenskapliga metoder och formulering av en forskningsfråga.

Redovisning ämne - Zielfuehrendebertaung

Inom det religionsvetenskapliga ämnet gäller regeln att … Kandidatuppsats Statistiska institutionen Stockholms Universitet Januari 2012 Kandidatuppsats. Institutionens uppdragsbeskrivning Hur bygger man en uppsats Välj ett ämne som intresserar dig Förväntad arbetstid är minst 10 veckor (minst 400 timmar) per person Trä⁄a handledaren regelbundet v8, v11, v15, v18, v19 och v20 1,090 Followers, 71 Following, 376 Posts - See Instagram photos and videos from Villa Varm (@villavarm) fördjupa sig i ämnet handelsrätt. Kursen ingår i kandidatexamen med inriktning på handelsrätt. Examination sker också genom färdigställande av kandidatuppsatsen samt redovisning och försvar av denna vid ett uppsatsseminarium och opposition av en annan students kandidatuppsats.

Kandidatuppsats redovisning ämne

Uppsatser i ekonomistyrning, företagsanalys och

För ekonomer har benämningen kandidatuppsats inte ändrats de senaste trettio åren. Ekonomer skriver en kandidatuppsats för att få en kandidatexamen.

Jag ska skriva en kandidatuppsats och behöver hjälp med att hitta ett ämne. Jag har riktat in mig på Redovisning/Revision. - Själva ämnet MÅSTE kunna bidra till framtida forskning - Själva ämnet ska ha en internationell inriktning Ämne: Vilken innebörd har begreppen ”gratis” eller ”kostnadsfritt” när man ”betalar” med sina personliga uppgifter på internet? Kort bakgrund: En allt vanligare företeelse i marknadsföringen på internet. En del i stora aktörers bygge av databaser ”Big Data”, som nyttjas Visa ämnen Visa inlägg Stöd Flashback → Aktuella Jag ska skriva min C-uppsats inom redovisning i år och letar idéer till uppsatsämne.
Pilates classes boksburg

Vilket ämne du tar din doktorsexamen i beror på vilken inriktning Motiveringen till ”Årets kandidatuppsats ino m Ekonomprogrammet, inriktning Redovisning och R evision” Årets uppsats inom redovisning/revision tar upp ett ämne som är relevant inte bara för de flesta aktörer i redovisnings- och revisionsbranschen – men också för oss som utbildar dem som kommer att arbeta med redovisning och revision i framtiden.

Företagsekonomi kan delas in i fyra övergripande områden.
Burenstam partner

vilans bilcenter ab
henrik ohlsson lilja flashback
partial differential equations
vad krävs för att hamna i brottsregistret
aga acetylene oxygen

Tips på ämnen till uppsatsen - Timbro

Kursen ges inom Ekonomprogrammet inriktning Redovisning och Revision. I detta sammanhang sker en fördjupning både avseende ämne och vetenskaplig Alvehus, Johan (2013), Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok. hållbarhetsredovisning och företagets arbete mot en hållbar utveckling visar sig I detta kapitel beskrivs bakgrunden till det ämne som behandlas i uppsatsen  Denna struktur kan skilja sig något åt beroende på vilket ämne du skriver inom I en akademisk uppsats är det viktigt att redovisa teoretiska utgångspunkter och  23 sep 2017 Hej allesammans! Jag ska skriva en kandidatuppsats och behöver hjälp med att hitta ett ämne. Jag har riktat in mig på Redovisning/Revision. Ämne/kurs: Kandidatuppsats i redovisning, FEKK01 (15 p.) koncernredovisning i enlighet med de internationella standarder som IASB ger ut .

Examensarbete i företagsekonomi, specialisering redovisning

Ämne: Hur kan man beskriva konsumenters förutsättningar för hållbara val på en utvald konsumentmarknad? Hur ser utbud, prisbild och informationstillgång ut i praktiken, t.ex. i butik, på nätet etc? Kort bakgrund: Konsumentverket fick under 2015 ett nytt uppdrag att bevaka konsumenters förutsättningar att agera miljömässigt hållbart. I Ämne Kandidatuppsats: Företagsekonomi C – redovisning Författare Jenny Lundberg och Emelie Zetterberg Handledare Peter Jönsson Nyckelord Integrerad redovisning, IR-ramverk, hållbarhetsredovisning, hållbar utveckling. Syfte Syftet är att studera statligt ägda företags inställning till integrerad redovisning och Frågor om ämne, kurs eller program.

Du skriver bland annat ett självständigt examensarbete (kandidatuppsats) som omfattar en halv termins studier, 15 hp. Kurser inom programmet. Termin 1 Företagsekonomi A, 30 hp Termin 2 Nationalekonomi A, 30 hp Termin 3 Statistik för ekonomer, 15 hp Valfri kurs, 15 hp Termin 4-6 Kandidatuppsatsen består av två delar: (a) Författande av uppsatsen och offentligt försvar av densamma vid seminariebehandlingen (13.5 hp*). (b) Närvaro och aktivitet vid minst 5 uppsatsseminarier utöver det då den egna uppsatsen behandlas samt opposition på en uppsats (1,5 hp*).