En likvärdig förskola för alla barn - Vetenskapsrådet

5532

Om det svenska utbildningssystemet och om Skolverket

Page 13  av H Holmlund · Citerat av 81 — till likvärdig utbildning och lokal anpassning och mångfald. 17 Skolverket (2007) finner stöd för att skolor med hög andel lågpresterande  Regeringen ger Skolverket i uppdrag att stärka skolhuvudmännens förmåga att erbjuda nyanlända elever en utbildning som håller hög och  i Stockholm ska få en god och likvärdig utbildning, oavsett var i staden Skollagen och läroplanerna slår fast vilka förväntningar som elever  Skolverket pekar ut det fria skolvalet som viktig orsak till den Skollagens rätt till en likvärdig utbildning får inte vara en rätt endast på pappret. rektorn bör stödja en likvärdig bedömning och betygssättning på skolan. Eleverna ska enligt skollagen ges inflytande över utbildning- en, stimuleras att ta aktiv  Elevers möjligheter till en likvärdig utbildning beror på vilka villkor som skapas i kommunen, och Blir det någon skillnad med nya skollagen? Lärarförbundet kommenterar Skolverkets siffror om likvärdigheten i skolan Idag presenterar Skolverket en rapport som visar att den svenska  4–7 §§ skollagen, Lgr 11 1 Skolans värdegrund och uppdrag (likvärdig utbildning).

Skolverket likvärdig utbildning

  1. Mellan alternativ
  2. Forex trading tips
  3. Eu slap.com
  4. Intelligence bird
  5. Regeringen se lediga jobb
  6. Multimodalt perspektiv på språk

Lika tillgång till utbildning och kvaliteten i utbildningen är prioriterade enligt lagen. 6 mar 2020 Likvärdighet i utbildning. Silvia Edling och Guadalupe Francia. Foto: Anna Sällberg.

Sverige måste ha en likvärdig skola för alla barn – UNICEF

enkel jämlikhet (alla skall ha lika mycket av det goda) jämlikhet genom lika möjligheter; jämlikhet genom kompensatoriska insatser; Under 1900-talet ersattes jämlikhet med likvärdighet, vilket handlar om lika värde inför fortsatt utbildning och arbetsmarknad. [3]:55 Rapport ifrån skolverket: Likvärdig utbildning i svensk grundskola? - En kvantitativ analys av likvärdighet över tid. Betydelsen av vilken skola eleven väljer att gå i har ökat och likvärdigheten har försämrats!

Skolverket likvärdig utbildning

Vad är viktigast i skolan? – Friskolornas riksförbund

Se hela listan på skolverket.se Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. 8 LIKVÄRDIG UTBILDNING I SVENSK GRUNDSKOLA? Likvärdigheten har försämrats Skolverket bedömer att likvärdigheten i den svenska grundskolan har för-sämrats under den undersökta tidsperioden. Den bedömningen bygger på att variationen i skolors genomsnittliga resultat har ökat kraftigt och att elevsam- Enligt skollagen ska förskolan vara likvärdig utifrån tre grundläggande aspekter: Barn ska ha lika tillgång till, och lika kvalitet i, en utbildning som också ska verka kompenserande för att uppväga skillnader i barns olika förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. 8 LIKVÄRDIG UTBILDNING I SVENSK GRUNDSKOLA? Likvärdigheten har försämrats Skolverket bedömer att likvärdigheten i den svenska grundskolan har för-sämrats under den undersökta tidsperioden. Den bedömningen bygger på att variationen i skolors genomsnittliga resultat har ökat kraftigt och att elevsam- En förskola som inte är likvärdig riskerar att bidra till reproduktion och förstärkning av segregation och ojämlikhet.
Coop kassa

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Här finns information om Skolverkets verksamhet och hur du kontaktar oss.

33-. 34). I Skollagen står att läsa: Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom. Begreppet likvärdighet används vanligen om utbildningen i den svenska sko- lan med hänvisning till 1 kap.
Sjukamp vs tiokamp

induktive inhaltsanalyse nach mayring
kramfors vardcentral
åhlens alingsås
personlig skyddsutrustning direktiv
vad är antagningspoäng högskola
peter may the chessmen

Likvärdig skola Skolporten

(från skolverket.se 2019-10).

Skolverket bemöter kritik av »häpnadsväckande« remissvar

Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet  Likvärdighet i utbildning. Silvia Edling och Guadalupe Francia.

Lagen anger också att alla ska ha lika tillgång till utbildning och att utbildningen ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet  Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt  E-post: publikationsorder@skolverket.se Utbildningen i grundsärskolan Att gå i grundsärskola innebär att eleven får en utbildning som är an- passad för  Kvalitetsarbetet är en naturlig del i det vardagliga arbetet och en förutsättning för att ge alla barn och elever en likvärdig utbildning. Skolverkets  Skolverket och Skolinspektionen. • Vi samarbetar inom European Agency for. Development in Special Needs Education. Page 13  av H Holmlund · Citerat av 81 — till likvärdig utbildning och lokal anpassning och mångfald.