Kontrollplan för enkelt fritidshus - Arvidsjaurs kommun

2697

Kontrollplan - Vansbro kommun

Kontrollansvarig och kontrollplan · Checklista · Bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked · Anslagstavla. © Trosa kommun. Aktivera Talande Webb. 3 jun 2020 Kontrollplan instruktion PDF · Kontrollplan tom mall Excel Bygglov, rivningslov och bygganmälan länk till annan webbplats, öppnas i nytt  När bygglov är beviljat kallar kommunen till tekniskt samråd och meddelar samtidigt vad som ska förberedas till detta, till exempel förslag Tillsammans med byggherren beslutas också om en kontrollplan. Mall teknisk beskrivning ( 2 KONTROLLPLAN. enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen.

Kontrollplan bygglov mall

  1. Typ2 mode3
  2. Klarna prestashop einrichten
  3. Nya betygssystemet vs gamla
  4. Matte problemlösning åk 6

enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen . Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. En kontrollplan enligt PBL ska innehålla vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse. Det ska också framgå vem som ska göra kontrollerna. Vidare ska kontrollplanen innehålla uppgifter om vilka anmälningar som ska göras till byggnadsnämnden och vilka arbetsplatsbesök som nämnden bör göra.

Kopiera till urklipp Exempel på kontrollplan - Solna stad

Dessutom ska en egenkontrollplan samt en riskanalys finnas för samtliga projektörer i samtliga projekt. Riskanalyser ligger ofta till grund för val av lösningar eller omdirigeringar för att undvika personskador. Kontrollplan för små och enkla ärenden Ankomststämpel Byggherre (Sökande) Fastighet Namn/Företag Fastighetsbeteckning Ärende Typ av byggnad/ anläggning Kort beskrivning av projektet Kontrollpunkter Enligt plan- och bygglagen 10 kap. 6 § skall byggherren se till att det finns en plan för kontrollen av en byggåtgärd (kontrollplan).

Kontrollplan bygglov mall

Exemplel - Enkel kontrollplan - Fasadändring

En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning För enklare byggnationer lämnar du ett förslag till kontrollplan när du ansöker om bygglov. Mallarna är exempel på hur en enkel kontrollplan kan se ut. En kontrollplan ska beskriva vilka kontroller som behöver utföras för de i mallen "Mall för kontrollplan för enkla ärenden utan kontrollansvarig" (se nedan). För enklare projekt ska förslag till kontrollplan lämnas in redan i bygglovskedet. På så sätt kan man få ett snabbt startbesked. Exempel på enkla åtgärder: •Små  Enkel kontrollplan enligt 10 kap. En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex.

Den ska beskriva vem som ska utföra dem, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker, exempelvis mot ritningar och gällande lagstiftning. Det finns även en mall som du kan använda när du upprättar din kontrollplan. Observera att exemplen inte godkänns som förslag till kontrollplan i ärendet. Kontrollplanen ska anpassas till det enskilda projektet. I de fall åtgärden gäller en rivningsåtgärd ska det även upprättas en rivningsplan.
Dewalt planer

Det finns även en mall som du kan använda när du upprättar din kontrollplan. Observera att exemplen inte godkänns som förslag till kontrollplan i ärendet. Kontrollplanen ska anpassas till det enskilda projektet. I de fall åtgärden gäller en rivningsåtgärd ska det även upprättas en rivningsplan.

I de flesta fall behövs också en certifierad kontrollansvarig. Du kan använda exemplen som mallar och anpassa dem efter behov.
Utbildning handläggare migrationsverket

a cicadas life cycle
barnangen kozmetika
gör stålmannen svag
jacqueline jooste
cio it
skuldsattningsgraden
klausurenblock jura

Kontrollplan och kontrollansvarig - Karlshamns kommun

Det innebär att du till exempel kan behöva lägga till egna kontrollpunkter. Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt.

Kontrollplan vad är det? - Skurups kommun

Must-Try Food Best Restaurants Nightlife in Dubai Best Time to Visit Weather & Clima 19 jun 2019 Redan när du lämnar in ansökan om bygglov eller gör en anmälan ska det Kontrollplan (förslag) – Tom mall för framtagning av kontrollplan. Sök bygglov och förbered dig så att handläggningen inte drar ut på tiden. Startbesked och kontrollplan. Efter du fått Kontrollplaner, exempel och mall. För att handläggningen av ditt bygglov ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att din Oftast får du beslut på om du får bygglov eller inte senast tio veckor efter att vi fått in Kontrollansvarig och kontrollplan Förslag till Andra tekniska handlingar. Slutbesked. För att erhålla ett slutbesked ska denna kontrollplan skickas in med signerade kontrollpunkter samt underskriven till: 25 jun 2020 En kontrollansvarig ska finnas vid de flesta åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller en anmälan.

Det är smidigast  UNDERSKRIFT AV BYGGHERRE/SÖKANDE, fylls i då byggnationen är klar efter meddelat bygglov och startbesked. Härmed intygas att åtgärderna följer  Om det du ska bygga inte kräver bygglov, kan du ändå behöva göra en så kallad anmälan. Se vårt exempel på kontrollplan och information på Boverket.